top of page

Klassisk Homeopati

Uppföljning

  • 30 minuter
  • 700 svenska kronor

Beskrivning av tjänsten

Ett återbesök bokas vanligen efter 5-7 veckor och tar ca 30-60 minuter. Jag undersöker vilken effekt medlet hade på dig, eventuella reaktioner under perioden och hur du mår generellt....


Kontaktuppgifter

kajsa@Kajsashomeopati.se


bottom of page