top of page

Vad är homeopati

För att vi ska må bra behöver kroppen, psyket och själen vara i harmoni.
Detta kan uppnås med hjälp av homeopati.

Om homeopati

Den homeopatiska grundtanken är att kroppen har en inneboende livsenergi och läkekraft/vital-kraft som, när det behövs, kan stimuleras genom att tillföra små mängder homeopatiska läkemedel, ett i taget. När läkning stimuleras igång uppstår ett flöde av energi i kroppen. Stagnerad och blockerad energi löses upp och kroppens vital-kraft och livsenergi förstärks. Vår egen inre återuppbyggande och självläkande förmåga stimuleras igång.

Homeopati hjälper kroppen läka bakomliggande orsaker till symtom och när dessa belastningar frigörs kan symtom botas. Det skapas en samverkan mellan det fysiska, emotionella, mentala och spirituella och en holistisk läkning sätts igång. Behandlingen är alltid individuell och hänsyn måste alltså tas till hela individen utifrån fysiska, känslomässiga och mentala symtom. När kroppen läker stärks hela individen inklusive immunförsvaret, man blir friskare och orkar mer helt enkelt.

Homeopati är således ett sätt att bota utan att tillföra kroppen kemikalier som ofta orsakar biverkningar. I stället stärker man den egna vitalkraften så att kroppen själv kan ta hand om symtom och läka dem.

Homeopati
Woman Facing Away
Varför blir vi sjuka?

Kroppen fungerar som en helhet och försöker alltid bibehålla balans på alla plan samtidigt – fysiskt, emotionellt och mentalt (och andligt). Om kropp och sinne utsätts för till exempel känslomässiga trauman, stress, skolmediciner, virus eller bakterier kan dessa faktorer fungera som utlösande för obalans. Kroppen skapar symtom i ett försök att återställa balansen igen. Symtomen kan vara både fysiska, emotionella eller mentala - till exempel influensa, lågt- eller högt blodtryck, migrän, magkatarr, IBS, PMS, infertilitet, över eller undervikt, smärtor, rädslor och fobier, ångest, depression, koncentrationssvårigheter med mera. Man kan likna det vid att kroppen har en egen medvetenhet. Vid obalans försöker den skapa så skonsamma symtom den kan samtidigt som vitala organ i möjligaste mån skyddas för överlevnadens skull. Om vi undertrycker våra fysiska symtom till exempel via skolmediciner, ohälsosam livsstil etc kan kroppen bli tvungen att skapa symtom på emotionellt plan eller ännu djupare på mentalt plan. De symtom kroppen skapar kan den som regel också läka, och den kommer alltid försöka läka som en helhet. Den tid det tar för kroppen att läka beror dels på hur länge man haft symtomet men också beroende på med vilken kapacitet och förutsättningar kroppen har att läka, och denna är högst individuell. Klassisk homeopati stimulerar igång denna självläkning samtidigt som immunförsvaret stärks. 

 

Nedan beskriver jag ett sjukdomsförlopp hos en av mina klienter, en kvinna 48 år. Klienter har gett sitt medgivande men jag har valt att ändra hennes namn

Helen 48 år

Som barn fick Helen ofta höra att hon var så känslig och blyg. Hon kände sig ofta otillräcklig med lågt självförtroende och hennes föräldrar både beskyddade och tillrättavisade henne ständigt. När Helen var i 5 års åldern började hon besväras allt mer av både förstoppning och eksem som blev ännu värre när hon började i skolan. Helen brukade använda kortisonsalva på eksem, då blev det bättre, men med tiden blev hon tvungen att använda allt starkare kortison för att få lindring. I tonåren fick hon mycket acne och kraftig PMS. För att lindra det ordinerades hon p-piller och då blev det bättre.

 

Som vuxen bildade Helen egen familj och hon trivdes med hennes jobb som säljansvarig på ett större företag, trots att det var mycket stressigt. Men företaget behövde varsla personal och Helen fick veta att hon riskerade att bli uppsagd samtidigt som hennes mor insjuknade allvarligt. Helen blev väldigt orolig både för jobbet och hennes mors hälsa. Hon kände sig otillräcklig och värdelös. En tid senare började Helen få allt mer ont i lederna, de svällde och värkte, och efter undersökning hos läkaren konstaterades att Helen hade utvecklat reumatisk värk. Hon fick några kortisonsprutor för att lindra värken.

 

En tid senare avled Helens mor men det fanns inget utrymme för Helen att sörja eftersom jobbet och familjen slukade all hennes tid. Helen började känna sig allt mer trött men kunde inte sova eftersom hon grubblade och oroade sig för allt möjligt. Humöret växlade väldigt fort och hon kunde bli rasande arg för småsaker. Värken i lederna blev allt värre. Helen besökte läkaren återigen och fick både sömnmedel och antidepressiv medicin utskrivet men det hjälpte inte så mycket.

 

Några år senare hade Helen utvecklat en djup depression och hon fick återkommande ångestattacker som kom plötsligt och helt utan förvarning. Livet saknade mening och hon isolerade sig allt mer. Hon klarade inte av att jobba och blev därför sjukskriven. Hon kände sig obeskrivligt trött, disträ och glömde det mesta. Hon tappade bort saker, mindes inte vad hon skulle göra eller vad hon hade gjort några dagar tidigare. Lederna svällde och värkte oerhört vid minsta ansträngning. Helen tog fortfarande både antidepressiv medicin och sömnmedel eftersom hon sov dåligt samt regelbundna kortisonsprutor för värken i lederna men det hjälpte inte längre. Läkaren föreslog att Helen borde testa nya läkemedel för den reumatiska värken. Helen kände sig desperat och orolig för hennes allt sämre hälsa. Helens väninna föreslog en klassisk homeopat som Helen lite senare bokade tid hos. Läkningen kunde påbörjas.

 

Fotnot: Helen mår nu mycket bättre på alla sätt. Tidigt i den homeopatiska läkningen återfick hon livsglädjen och energin kom tillbaka. Ångestattackerna försvann helt. Den reumatiska värken blev sakta allt mindre och hon återfick lusten att både röra på sig och träffa släkt och vänner igen. Hon bytte jobb till ett mindre stressigt och idag lyssnar hon mycket mer på sig själv och har fått allt bättre självkänsla. Hon tar inga skolmediciner längre, bara homeopatiskt läkemedel samt vitaminer och mineraler vid behov. Jag och Helen har fortfarande återkommande uppföljningar. Syftet med uppföljningarna är att hon ska föras framåt i läkningsprocessen så att hon uppnår det välmående hon själv önskar.  

 

I exemplet med Helen har den ursprungliga obalansen vandrat djupare in i hennes organism. De ursprungliga symtomen (förstoppning, eksem, acne och PMS) undertrycktes via allt starkare kortisonsalvor och p-piller. Den starka känslomässiga stressen i kombination med flera olika skolmediciner gjorde att Helens kropp försvagades och då utvecklades symtom på ännu djupare plan både fysisk, emotionellt och senare även mentalt i ett försök att återställa balans. Symtom byggdes alltså upp i flera lager.

 

Klassisk homeopati stimulerar kroppen att läka bakomliggande/utlösande orsaker – lager efter lager - och sålunda kan symtom läkas eller lindras. Klassisk homeopati stimulerar hela försvarsmekanismen inklusive immunförsvaret och hormonsystemet till självläkning och kan därför inte undertrycka symtom eller ge biverkningar. När kroppen kickas igång i dess självläkning kommer den försöka läka på alla plan samtidigt eftersom den samverkar som en helhet.

 

Även operationer och yttre skador kan även stödjas av homeopatiska läkemedel så att kroppen kan återhämta sig fullt ut. 

 

Läs gärna fler läknings berättelser under "referenser" där några av mina patienter berättar om deras läkning mot bättre hälsa på alla sätt.  

Kort historik och grundläggande principer

Den klassiska homeopatin är en välbeprövad medicinsk behandlingsmetod som utvecklades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann i slutet av 1700-talet. Han sammanställde sina kunskaper i boken "Organon" som ännu idag utgör grunden inom klassisk homeopati. Läran har sedan Hahnemanns tid utvecklats med hjälp av flera skickliga homeopater, inte minst av George Vithoulkas i nutid.

 

Klassiska homeopater arbetar utifrån några grundläggande principer:

• Det finns inga sjukdomar, bara sjuka människor.

• Minsta möjliga dos ska användas.

• Läkemedlet är individuellt utvalt och ska passa helhetsbilden hos individen på alla tre plan – fysiskt, emotionellt och mentalt. Läkemedlet utsågs från likhetsprincipen "Similia similibus curentur" som betyder "lika botar lika".

• Under läkningsprocessen försvinner symtomen enligt;

1. Omvänd ordning till hur de uppkommit,

2. inifrån och ut,

3. uppifrån och ner.

 

Ett enkelt exempel på principen "lika botar lika" är det homeopatiska läkemedlet Allium cepa framtaget av vanlig gul lök. När en gul lök skalas och hackas uppstår lätt sveda och rinnande ögon och näsa. Frisk luft kan lindra besvären. Inom homeoptin kan just Allium cepa ordineras när symtombilden stämmer med denna t ex vid förkylningar och allergi. För sömnbesvär i kombination med hjärtklappning ordineras bland annat det homeopatiska läkemedlet Coffea framtaget av kaffe. För de som är känsliga för stimuli från kaffe föreligger risk att just denna symtombild uppstår. Alltså "lika botar lika".   

Homeopati.jpg
bottom of page