top of page

Frågor & Svar

Klassisk homeopati

Vad är klassisk homeopati?

Homeopati är en alternativmedicinsk behandlingsform som grundades i Grekland av läkekonstens fader Hippokrates redan på 400-talet f. Kr. Den klassiska homeopatin fick sitt genombrott på 1700-talet av den Tyske läkaren Samuel Hahneman. Han lade grunden för den klassiska homeopatin som bygger på principen ”Similia Similibus Curentur” dvs lika botar lika. Det innebär att ett homeopatiskt läkemedel kan bota ett liknande symptom hos en sjuk person, som det i sin outspädda form (råa substans) kan framkalla hos en frisk person. Läkemedlen har prövats fram på friska personer där man iakttagit vilka sjukdomssymptom som de framkallat.

 

Det homeopatiska läkemedlet är utvunnen från djur, mineral- och växtriket och avser att stimulera kroppen till självläkning. Principen för klassisk homeopati är att endast ett läkemedel används åt gången. Den homeopatiska behandlingen är alltid individuell och det innebär att 2 personer med till synes liknande besvär ordineras olika läkemedel utifrån personernas särskiljande symtom. Idag praktiseras klassisk homeopati över hela världen. Homeopati används av flera miljoner människor runtom i världen och homeopati omfattas i flera länder av den allmänna hälsovården med homeopatiska sjukhus, framför allt i Europa med undantag för Sverige. 

bottom of page