top of page
  • Skribentens bildKajsa

Homeopati vs Placebo

Uppdaterat: 21 sep. 2020


Klassisk individuell homeopatisk behandling har högre effekt än placebo. Det visar en meta-analys av forskargruppen Mathie et al.

År 2013 publicerade Mathie et al en litteraturstudie där forskargruppen gått igenom publicerade artiklar från vetenskapliga studier gjorda på homeopatisk behandling på människor. De hittade 263 publicerade RCT-studier från 1800-talets början fram till slutet av år 2011. RCT står för randomiserade kontrollerade studier och följer ett forskningsupplägg som rankas högt inom akademin. RCT innebär att deltagarna slumpmässigt lottats till att få eller inte få aktivt läkemedel, samt att studien haft kontrollgrupper.

Det finns fem tidigare meta-analyser gjorda på homeopatisk behandling, där Lindes studie och Shangs studie är de mest omtalade. Linde et als studie väckte uppmärksamhet för att den visade på god effekt av homeopati. Shang et als studie menade däremot att bevisen var svaga. Shang et als studie blev kraftigt kritiserad, inte för resultaten, utan för att meta-analysen var vetenskapligt undermåligt utförd.


Individuell behandling

I samtliga tidigare meta-analyser har individuell (klassisk), komplex, klinisk och isopatisk behandling klumpats ihop. I sin nya meta-analys från 2014 har Mathie et al arbetat vidare utifrån sin litteraturstudie. De har gjort en meta-analys enbart av de studier som handlar om individuell homeopatisk behandling. Syftet med analysen var att se om dessa studier visade högre effekt av homeopatisk behandling jämfört med placebo.

Mathie et al började med att undersöka om det tillkommit några studier mellan 2011-2013 och lade till dem.

Totalt fann man 32 RCT-studier gjorda på klassisk individuell homeopatisk behandling som uppfyllde uppställda kriterier för att få ingå i studien. De 32 RCT-studierna omfattade 24 olika medicinska tillstånd.

Tio av de 32 studierna innehöll inte tillräckligt med data och de uteslöts. I meta-analysen ingick 22 studier. Medianen för deltagande patienter var 43,5 år. Utvärderingar av insatt behandling var gjorda på allt från 12 timmar efter behandling till 12 månader efter intag av läkemedel/placebo.

Behandlingsresultaten illustreras som odds ratio, OR. Ett OR högre än 1,0 visar att homeopatisk behandling är mer effektiv än placebo. De 22 studierna har ett OR på 1,53. De tre studier som har mest tillförlitliga data har ett OR på 1,98.


Läs mer här: https://klassiskahomeopater.se/klassisk-homeopati-overtraffar-placebo/

64 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page